• Κοινωφελης Επιχειρηση Δημου Αρχαιας Ολυμπιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Α.Ο.

Μετά τις εκλογές του Μαΐου 2019 και την εκλογή της νέας Δημοτικής Αρχής, ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του οποίου η θητεία ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 193/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Πρόεδρος: Κωσταριάς Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Αντιπρόεδρος: Γεωργακοπούλου-Παπαϊωάννου Άννα (Δημότισσα)
 3. Γεωργακόπουλος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 4. Αναστασόπουλος Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 5. Παναγιωτόπουλος Αριστείδης (Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος αντιπ/σης)
 6. Τυλιγάδας Βασίλειος (εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα - Σύλλογος Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας)
 7. Βγενοπούλου Καλλιόπη (Δημότισσα)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Μαρούντας Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Παπαηλίου Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Μπακατσέλου Γεωργία (Δημότισσα)
 4. Παπαδημητρίου Χαραλαμπία (Δημότισσα)
 5. Σπηλιόπουλος Άλκιβιάδης (εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα - Σύλλογος Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας)