ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Το Πρόγραμμα αφορά τους ωφελούμενους της Δράσης : « Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και θα υλοποιηθεί στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Πελοπίου «Μπαντούνεο» με τη  μορφή βιωματικών εργαστηρίων, σεμιναρίων ή επιμορφωτικών διαλέξεων με θέμα:  Συναισθηματική νοημοσύνη για παιδιά και γονείς.

Τα συναισθήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και της έκφρασης και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, να ξέρουμε να τα διαχειριζόμαστε και να μαθαίνουμε από αυτά.

Η συναισθηματική νοημοσύνη  είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει να το καταφέρουμε αυτό, μέσα από ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων.

Όταν αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα, μαθαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τότε οι επιλογές μας, η συμπεριφορά μας και οι σχέσεις μας με τους άλλους γίνονται μία ευχάριστη και δημιουργική πορεία.

Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να μάθουν τη συναισθηματική νοημοσύνη, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να διαχειρίζονται σωστά τα συναισθήματά τους.

Σκοπός μας είναι να αγγίξουμε και να εισέλθουμε σε αυτό το θέμα μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια, με παιχνίδι, δημιουργικότητα και ελεύθερη έκφραση.

Κάποια από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε:

Τι είναι τα συναισθήματα, από πού προέρχονται και σε τι μας  χρησιμεύουν;

Αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμός

Επικοινωνία

Συνεργασία

Διαφορετικότητα

Πως λύνουμε τα προβλήματά μας ; ……

Επιστροφη