ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας δημοσίευσε στις 25/01/2019 την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, η οποία αφορά την πρόσληψη συνολικά δυο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από το Σάββατο 26/01/2019 μέχρι και την Δευτέρα 4/02/2019, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πραξιτέλους Κονδύλη & Κοσμοπούλου 1 , Αρχαία Ολυμπία ,υπεύθυνη κα Μαντά Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 26240 29059), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Αναλυτικά την ανακοίνωση καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το δείτε και να το εκτυπώσετε στο site μας (βλέπε παρακάτω):

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019
ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ

 

 

Με εκτίμηση
Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Αριστείδης Παναγιωτόπουλος 

----

Αρχαία Ολυμπία
Τ.Κ. 27065
Τηλ.: 2624029059
Φαξ.: 2624023124

Επιστροφη